Scipeáil chuig an bpríomhábhar
cuardaigh

Is leanúint é an blag seo inár sraith ar Benefits of Education Technology for Student Success. I gCuid a hAon dhíríomar ar an gcaoi ar féidir le teicneolaíocht oideachais ar nós Learning Analytics Technology agus Case Management Software tacaíocht agus rath na mac léinn a fheabhsú le léargais inghníomhaithe.

Sa tráthchuid seo féachaimid ar conas is féidir le Córas Bainistíochta Tinrimh Mac Léinn agus Bogearraí Sceidealaithe Mac Léinn tionchar dearfach a imirt ar rath na mac léinn. 

Córas Bainistíochta Tinrimh na Mac Léinn  

Is príomhtháscaire é tinreamh na mac léinn ar rath na mac léinn. Is minic a bhíonn neamhláithreacht chomhsheasmhach nó ainsealach ina chomhartha go bhfuil mac léinn ag streachailt agus i mbaol titim amach. Ní hamháin go bhfuil claonadh ag an mac léinnag ranganna nó ranganna teagaisc tábhachtach don fhoghlaim, don rannpháirtíocht agus don rochtain aracmhainní ríthábhachtacha, ach freisin chun caidrimh agus mothú muintearais a chothú laistigh d'institiúid.   

Tugann taighde le fios go láidir go bhfuil nasc idir muintearas agus nasc institiúideach níos fearr, agus mic léinn a bhfuil spreagadh, rannpháirtíocht agus gnóthachtáil acadúil níos airde acu. 

Is féidir le córas bainistíochta tinrimh mac léinn tionchar dearfach a imirt ar rath na mac léinn, trí dhaltaí a spreagadh chun freastal ar ranganna agus dul i ngleic lena gcuid foghlama. Áirítear ar na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht education li ke an ceann seo léargais inghníomhaithe a sholáthar don fhoireann ionas gur féidir leo a aithint cé na mic léinn nach bhfuil ag plé leo ionas gur féidir leo idirghabháil a dhéanamh.

Ina theannta sin, tugann treochtaí tinrimh na mac léinn léargas níos iomláine ar thuras na mac léinn. Léargas a d'fhéadfadh a bheith mar bhonn eolais do sceidealú na mac léinn, straitéisí coinneála mac léinn agus go leor eile. 

Léargais Inghníomhaithe ó Chóras Bainistíochta Tinrimh Mac Léinn - buntáistí na teicneolaíochta oideachais

Buntáiste mór a bhaineann le teicneolaíocht an oideachais do rath na mac léinn, mar shampla le córas bainistíochta tinrimh mac léinn, ná nuair atá tairseach éigeantach tinrimh ann. I gcás cúrsaí atá creidiúnaithe go gairmiúil nó do mhic léinn idirnáisiúnta a bhfuil riachtanais víosa acu, tá córas bainistíochta tinrimh riachtanach.  

Cinntíonn bogearraí tinrimh na mac léinn cruinneas i dtuairisciú tinrimh, chomh maith le tuairiscí forleathana comhlíonta a chumasú ar gach gníomhaíocht tinrimh mac léinn. Cuireann sé seo deireadh leis an mbaol go dtarlódh earráid dhaonna agus sonraí míbhainistíochta, le stór lárnach amháin agus painéal na nIonstraimí do gach eolas faoi thinreamh na mac léinn. 

Buntáistí a bhaineann le Córas Bainistíochta Tinrimh Mac Léinn: 

 • Pictiúr iomlán de thinreamh na mac léinn. 
 • Anailísíocht tinrimh na mac léinn le haghaidh léargais inghníomhaithe ar sceidealú mac léinn, rannpháirtíocht, úsáid spáis agus go leor eile. 
 • Bain an gá atá le córais excel nó páipéar-bhunaithe agus seomra a laghdú le haghaidh earráid an duine. 
 • Tuairiscí atá go hiomlán cruinn agus trédhearcach ar thaifid tinrimh na mac léinn. 
 • Foláirimh idirghabhála do mhic léinn atá i mbaol nó faoi ghannchuid. 
 • Tinreamh feabhsaithe daltaí mar gheall ar mheabhrúcháin ranga fíor-ama agus méadracht dul chun cinn. 

Bogearraí Sceidealaithe Mac Léinn

Tugann sceideal éifeachtach, dea-phleanáilte deis do dhaltaí foghlaim agus dul i ngleic níos fearr lena gcuraclam. Beidh sceidealú mac léinn atá inconsistent agus inconvenient dhíspreagadh tinreamh agus rannpháirtíocht na mac léinn, fiú amháin don mhac léinn is tiomanta. Nímór d'iain institut a bheith ag spreagadh na dtáscairí ratha seo a oiread agus is féidir, gan iad a dhíspreagadh.

Is é seo an áit ar féidir leis na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht education, mar  shampla bogearraí sceidealaithe mac léinnéifeachtach borradh a chur faoi rath na mac léinn. 

Rath na Mac Léinn a threisiú le Bogearraí Sceidealaithe Mac Léinn - buntáistí na teicneolaíochta oideachais

Comhcheanglaíonn anailísíocht sceidealaithe mac léinn sonraí tinrimh fíor-ama agus sonraí úsáide spáis chun léargas níos fearr a thabhairt d'institiúidí ar thuras na mac léinn. Soláthraíonn sé seo na léargais inghníomhaithe is gá chun sceidealú mac léinn a bharrfheabhsú do rath na mac léinn. Leis seo, is féidir le hinstitiúidí treochtaí tinrimh mac léinn a aithint chun a chinneadh cén uair is mó agus is lú seans go gcloífidh mic léinn lena sceideal agus é seo a úsáid chun bonn eolais a chur faoi phleanáil na mac léinn amach anseo.  

I measc na mbuntáistí breise a bhaineann le teicneolaíocht oideachais is féidir le bogearraí sceidealaithe mac léinn a thairiscint tá eispéireas mac léinn níos fearr a sholáthar trí sheomra fíor-ama agus nuashonruithe sceidealaithe a sheoladh, ceart chun fóin na mac léinn. Tugann sé seo am luachmhar ar ais do mhic léinn le haghaidh staidéir nó foghlama, nó má chuirtear amú iad ag aimsiú athruithe seomra nó ag taisteal chuig léachtaí a cuireadh ar ceal. Ina theannta sin, is féidir le bogearraí sceidealaithe mac léinn tionchar dearfach a imirt ar thinreamh, le meabhrúcháin uathoibríocha ranga seolta chuig gach mac léinn, nó daltaí a bhfuil taifead tinrimh íseal acu.  

Ag féachaint do níos mó buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht education? Le bogearraí sceidealaithe, is féidir le hinstitiúidí gach imeacht mac léinn a chedule in aon áit amháin. Mar sin, cibé acu imeachtaí sceidealaithe atá ar líne, lasmuigh den champas nó ar an gcampas, timetab lárnach amháin ag mic léinn. Is féidir leis seo mearbhall a laghdú agus a dtaithí agus a sástacht a spreagadh.  

Buntáistí Bogearraí Sceidealaithe Mac Léinn : 

 • Tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfreastalaíonn mic léinn ar d'institiúid, a ghlacann páirt ann agus a fhoghlaimíonn siad. 
 • Taithí foirne agus mac léinn níos fearr a chur ar fáil. 
 • Léargais inghníomhaithe fíor-ama le haghaidh titim tinrimh agus úsáid spáis. 
 • Rang meandaracha agus nuashonruithe sceidil a sheoltar díreach chuig fóin chliste na mac léinn. 
 • Tinreamh feabhsaithe le meabhrúcháin ranga agus eolas cruinn cothrom le dáta. 

Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoi na buntáistí a bhaineann le Córas Bainistíochta Tinrimh Mac Léinn agus Bogearraí Sceidealaithe Mac Léinn ? Cuir taispeántas tapa in áirithe lenár bhfoireann anseo.

Ar chaill tú Cuid a hAon ar na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht educatio n lena n-áirítear Anailísíocht Foghlama agus Bainistíocht Cáis? Féach air anseo.

Dún an Roghchlár