Scipeáil chuig an bpríomhábhar
cuardaigh

Bain úsáid as gach cúinne de do champas

Stop Dramhaíl Fuinnimh | Amchláir Níos Fearr a Thógáil | Spriocanna Inbhuanaitheachta a Bhaint Amach

Bain úsáid as sonraí painéal beo chun amchláir éifeachtúla, inbhuanaithe agus leithdháileadh seomra ar mhéid ceart a athbhreithniú agus a thógáil gach uair. Gearr billí fuinnimh agus lorg carbóin trí théamh agus soilsiú a choigeartú de réir úsáid spáis in aghaidh na huaire. Deireadh a chur le seiceálacha seomra láimhe agus iniúchtaí.

Úsáid Spáis

Gnéithe le haghaidh Úsáid Spáis

Meabhrúchán Foláirimh Deilbhíní
Fógraí a bhrú go huathoibríoch chuig dámh na mac léinn nuair a bhíonn mic léinn i mbaol titim amach.

Coinneáil fíor-ama
foláirimh

Clib Dheilbhíní
Bain úsáid as clibeanna saincheaptha chun cohóirt ar leith de mhic léinn a scagadh agus a rianú.

Go héasca a bhaineann le grúpa
mic léinn

Deilbhíní Beo Painéal na nIonstraimí
Tarraing sonraí rannpháirtíochta na mac léinn isteach in aon áit amháin. Rianaigh dul chun cinn ag leibhéal na scoile, an chúrsa agus an duine aonair.

Coinneáil bheo
Painéal na nIonstraimí

Bainistíocht Cásanna Deilbhíní
Tóg sreabhadh oibre saincheaptha nó déan do chuid féin a shaincheapadh.

Cás mac léinn
bainistíocht

Tinreamh Deilbhíní Ag Am ar bith
Féach clár tinrimh na mac léinn i bhfíor-am.

Mac léinn a ghabháil
tinreamh

Máistirsceidil Deilbhíní
Áirithintí coinne a uathoibriú mar chuid de shreabhadh oibre nó teacht amach ar bhonn cás ar chás.

Mac léinn leabhar
idirghabhálacha

Léaráid Chreidiúnaithe Ghairmiúil

Na Buntáistí a bhaineann le Húsáid Spáis

Feabhsaíonn bainistíocht spáis optamaithe eispéiris foghlama agus oibre do mhic léinn, dáimhe agus don fhoireann.

Scagadh spáis - réiteach úsáide spáis

Tabhair níos mó sonraí don fhoireann chun oibriú ó

Lig do d'fhoireann sceidealaithe éifeacht na foghlama cumaisc ar a n-amchláir a thomhas. Laghdaigh an spás amú trí rang foghlama cumaisc a bhogadh ó hallaí léachta go seomraí ranga níos lú le roghanna tinrimh ar líne.

Cabhraigh le foireann bainistíochta eastáit cinntí a dhéanamh

Is féidir le foireann eastáit an spás atá ann cheana a bharrfheabhsú trí úsáid a bhaint as sonraí coise fíor-ama. Spás ró-úsáidte agus tearcúsáidte a aithint go héasca agus athruithe sonraí-tiomáinte a dhéanamh ar do champas.

Níos mó ná spriocanna inbhuanaitheachta do champais

Trí amchláir a bharrfheabhsú bunaithe ar shonraí iarbhír coise, is féidir leat amanna dromchla a dhéanamh go héasca chun d'aschur solais agus teasa a laghdú i spás amú.

Úsáid Spáis GUIDE
Féach ar ár dTreoir maidir le:

Úsáid Spáis

Is saincheist ríthábhachtach í úsáid spáis in ollscoileanna toisc go bhfuil acmhainní teoranta acu, timpeallachtaí foghlama atá ag athrú agus lorg éiceolaíoch. Conas is féidir leo an leas is fearr is féidir a bhaint as acmhainneacht an spáis atá acu cheana féin?

SEAtS Giarálann réiteach úsáide spáis bogearraí teicneolaíochtaí agus méadrachtaí chun cinn chun réimsí tearcúsáidte a aithint, oibríochtaí a shruthlíniú, agus an t-eispéireas foghlama foriomlán a fheabhsú.

Réidh le tosú le Húsáid Spáis?

Dún an Roghchlár