Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet på campus har blivit ett stort samtalsämne på många högskolor och universitet universitet, särskilt i amerikanska institutioner. Studenter, föräldrar och personal oroar sig alltmer för sin säkerhet på campus. Som ett resultat av detta förväntarförväntar sig alltmer en mer proaktiv strategi från universitetens sida för attsäkerhet. SmartCampus-teknik och säkerhetsvarningar i realtid kan vara en lösning.

I USA har universiteten en skyldighet enligt Clery Act att skicka en "läglig varning" till studenterna när det finns ett allvarligt hot på campus.

Under de senaste åren har det förekommit flera rapporter om hot från aktiva skyttar, både verkliga och bluffarpå universitet runt om i USA. Utöver dessa finns det andra faktorer som universiteten måste ta hänsyn till när det gäller säkerheten på campus, t.ex. väderkatastrofer, säkerhetsöverträdelser, bränder samt el- eller vattenavbrott. Det är viktigt för universiteten att vara väl förberedda och reagera snabbt med säkerhetsvarningar i realtid för att säkerställa att deras nödåtgärder är effektiva.

Efter en incident vid University of Pittsburg tidigare i år började studenter protestera om hur och när de varnades för hot. Studenter vill hållas medvetna om alla potentiella risker för deras säkerhet. Ett campusomfattande massmeddelande- eller realtidsvarningssystem system, är en viktig metod för att vidarebefordra viktigviktig information om en nödsituationhändelse till dem som behöver den.

Hur SmartCampus-teknik kan hjälpa till

Några av fördelarna med SmartCampus teknik är bland annat

  • En komplett bild av aktiviteterna på campus.
  • Övervakning av rums- och byggnadsbeläggning samt insikter om utrymmesanvändning.
  • Skicka överbeläggnings- och säkerhetsvarningar direkt till elevernas och personalens smartphones.
  • Plats- och aktivitetsdata i realtid för personal och studenter som kan saknas eller behöver en välfärdskontroll.
  • Minskad insatstid vid nödsituationer.
  • Ett säkerhetsinitiativ för hela campus.
  • Ett system för massinformation för att hålla personal/studenter informerade i en nödsituation - vad, var, när och hur de ska agera.

Läs mer om hur SmartCampus teknik kan göra skillnad på din institution här.

Stäng meny