Hoppa till huvudinnehåll

Villkor och bestämmelser

Uppdaterad den 14-09-2022

Allmänna villkor

Genom att besöka och göra en beställning hos SEAtS Software bekräftar du att du är införstådd med och bunden av de villkor för tjänsten som finns i de villkor som beskrivs nedan. Dessa villkor gäller för hela webbplatsen och alla e-postmeddelanden eller annan typ av kommunikation mellan dig och SEAtS Software.

SEAtS Software team ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller vinst, som uppstår genom användning eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats, även om SEAtS Software team eller en auktoriserad representant har informerats om möjligheten till sådana skador. Om din användning av material från denna webbplats resulterar i behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, tar du på dig alla kostnader för detta.

SEAtS Software ansvarar inte för eventuella resultat som kan uppstå under användningen av våra resurser. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och revidera policyn för resursanvändning när som helst.

Licens

SEAtS Software ger dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens att ladda ner, installera och använda webbplatsen/appen strikt i enlighet med villkoren i detta avtal.

Dessa villkor är ett avtal mellan dig och SEAtS Software (som i dessa villkor kallas "SEAtS Software", "oss", "vi" eller "vår"), leverantören av SEAtS Softwares webbplats och de tjänster som är tillgängliga från SEAtS Softwares webbplats (som i dessa villkor gemensamt kallas "SEAtS Software-tjänsten").

Du samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor, vänligen använd inte SEAtS Programvarutjänst. I dessa Allmänna villkor hänvisar "du" både till dig som individ och till den enhet du representerar. Om du bryter mot något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt konto eller blockera åtkomsten till ditt konto utan föregående meddelande.

Definitioner och nyckelbegrepp

För att hjälpa till att förklara saker så tydligt som möjligt i dessa Allmänna villkor, varje gång någon av dessa termer hänvisas till, definieras de strikt som:

 • Cookie: liten mängd data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare. Den används för att identifiera din webbläsare, tillhandahålla analyser, komma ihåg information om dig, t.ex. dina språkinställningar eller inloggningsuppgifter.
 • Företag: när denna policy nämner "Företag", "vi", "oss" eller "vår" hänvisar det till SEAtS Software Limited, Unit 1and 2 The Mill Building The Maltings Bray Wicklow A48X438 som är ansvarig för din information enligt dessa villkor och bestämmelser.
 • Land: där SEAtS Software eller ägarna/grundarna av SEAtS Software är baserade, i detta fall IE
 • Enhet: en internetansluten enhet såsom en telefon, surfplatta, dator eller någon annan enhet som kan användas för att besöka SEAtS Software och använda tjänsterna.
 • Tjänst: avser den tjänst som tillhandahålls av SEAtS Software enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om sådana finns) och på denna plattform.
 • Tredjepartstjänster: avser annonsörer, tävlingssponsorer, marknadsförings- och marknadsföringspartner och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig.
 • Webbplats: SEAtS Softwares webbplats, som kan nås via denna URL: www.seatssoftware.com och andra webbplatser som drivs av seats software
 • Du: en person eller enhet som är registrerad hos SEAtS Software för att använda tjänsterna.

Begränsningar

Du samtycker till att inte göra det, och du kommer inte att tillåta andra att göra det:

 • Licensiera, sälja, hyra, leasa, tilldela, distribuera, överföra, vara värd för, outsourca, avslöja eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen/appen eller göra plattformen tillgänglig för någon tredje part.
 • Modifiera, göra derivat av, demontera, dekryptera, bakåtkompilera eller bakåtkonstruera någon del av webbplatsen/appen.
 • Ta bort, ändra eller dölja något meddelande om äganderätt (inklusive meddelande om upphovsrätt eller varumärke) för SEAtS Software eller dess dotterbolag, partners, leverantörer eller licensgivarna för webbplatsen/appen.

Policy för retur och återbetalning

Tack för att du handlar hos SEAtS Software. Vi uppskattar att du gillar att köpa det vi tillverkar. Vi vill också se till att du får en givande upplevelse när du utforskar, utvärderar och köper våra produkter.

Som med alla shoppingupplevelser finns det regler och villkor som gäller för transaktioner hos SEAtS Software. Vi kommer att vara så kortfattade som våra advokater tillåter. Det viktigaste att komma ihåg är att genom att lägga en order eller göra ett köp på SEAtS Software, godkänner du villkoren tillsammans med SEAtS Softwares sekretesspolicy.

Om du av någon anledning inte är helt nöjd med någon vara eller tjänst som vi tillhandahåller, tveka inte att kontakta oss så diskuterar vi eventuella problem som du går igenom med vår produkt.

Dina förslag

All feedback, kommentarer, idéer, förbättringar eller förslag (gemensamt kallade "Förslag") som du tillhandahåller SEAtS Software med avseende på webbplatsen/appen ska förbli SEAtS Softwares enda och exklusiva egendom.

SEAtS Software ska vara fri att använda, kopiera, modifiera, publicera eller vidaredistribuera Förslagen för alla ändamål och på alla sätt utan någon kreditering eller ersättning till dig.

Kakor

SEAtS Software använder "cookies" för att identifiera vilka delar av vår webbplats som du har besökt. En cookie är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra prestanda och funktionalitet på vår webbplats/app, men det är inte nödvändigt att använda dem. Utan dessa cookies kan dock vissa funktioner som videor bli otillgängliga eller så måste du ange dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker webbplatsen/appen eftersom vi inte kan komma ihåg att du har loggat in tidigare. De flesta webbläsare kan ställas in för att avaktivera användningen av cookies. Om du inaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan använda funktionerna på vår webbplats korrekt eller överhuvudtaget. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.

Ändringar av våra villkor och bestämmelser

Du bekräftar och samtycker till att vi kan sluta (permanent eller tillfälligt) tillhandahålla Tjänsten (eller någon funktion i Tjänsten) till dig eller till användare i allmänhet efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande till dig. Du kan när som helst sluta använda Tjänsten. Du behöver inte särskilt informera om när du slutar använda Tjänsten. Du bekräftar och samtycker till att om åtkomst till ditt konto inaktiveras kan du hindras från att komma åt tjänsten, dina kontouppgifter eller filer eller annat material som finns på ditt konto.

Om vi beslutar att ändra våra allmänna villkor kommer vi att publicera ändringarna på denna sida och/eller uppdatera datumet för ändring av de allmänna villkoren nedan.

Ändringar av vår webbplats/app

SEAtS Software förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent ändra, stänga av eller avbryta webbplatsen/appen eller någon tjänst som den ansluter till, med eller utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig.

Uppdateringar av vår webbplats/app

SEAtS Software kan från tid till annan tillhandahålla förbättringar av webbplatsens/appens funktioner, vilket kan omfatta korrigeringar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar ("Uppdateringar").

Uppdateringar kan ändra eller ta bort vissa egenskaper och/eller funktioner på webbplatsen/appen. Du samtycker till att SEAtS Software inte har någon skyldighet att (i) tillhandahålla några uppdateringar, eller (ii) fortsätta att tillhandahålla eller aktivera några särskilda egenskaper och/eller funktioner på webbplatsen/appen till dig.

Du samtycker vidare till att alla Uppdateringar (i) ska anses utgöra en integrerad del av webbplatsen/appen och (ii) omfattas av villkoren i detta Avtal.

Tjänster från tredje part

Vi kan visa, inkludera eller tillgängliggöra innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster ("Tjänster från tredje part").

Du bekräftar och godkänner att SEAtS Software inte ska vara ansvarig för några Tredjepartstjänster, inklusive deras noggrannhet, fullständighet, aktualitet, giltighet, efterlevnad av upphovsrätt, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. SEAtS Software åtar sig inte och ska inte ha någon skyldighet eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för någon Tredjepartstjänst.

Tredjepartstjänster och länkar till dessa tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och i enlighet med sådana tredje parters villkor.

Villkor och uppsägning

Detta avtal ska fortsätta att gälla tills det sägs upp av dig eller SEAtS Software.

SEAtS Software kan, efter eget gottfinnande, när som helst och av vilken eller ingen anledning som helst, avbryta eller säga upp detta Avtal med eller utan föregående meddelande.

Detta avtal upphör att gälla omedelbart, utan föregående meddelande från SEAtS Software, om du inte följer någon bestämmelse i detta avtal. Du kan också säga upp detta avtal genom att radera webbplatsen/appen och alla kopior av den från din dator.

Vid uppsägning av detta avtal ska du upphöra med all användning av webbplatsen/appen och radera alla kopior av webbplatsen/appen från din dator.

Uppsägning av detta avtal begränsar inte SEAtS Softwares rättigheter eller rättsmedel enligt lag eller i eget kapital i händelse av att du (under avtalets löptid) bryter mot någon av dina skyldigheter enligt detta avtal.

Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra och hålla SEAtS Software och dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare (om några) skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, på grund av eller som uppstår ur din: (a) användning av webbplatsen/appen, (b) brott mot detta avtal eller mot någon lag eller förordning, eller (c) brott mot någon tredje parts rättigheter.

Inga garantier

Webbplatsen/appen tillhandahålls till dig "SOM DEN ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig SEAtS Software uttryckligen alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på webbplatsen/appen, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå genom handel, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger SEAtS Software ingen garanti eller något åtagande, och gör ingen representation av något slag att webbplatsen/appen kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla några prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att några fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående gör varken SEAtS Software eller någon leverantör av SEAtS Software några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) vad gäller driften av eller tillgängligheten till webbplatsen/appen, eller informationen, innehållet och materialet eller produkterna som ingår där; (ii) att webbplatsen/appen kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) vad gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för information eller innehåll som tillhandahålls via webbplatsen/appen; eller (iv) att webbplatsen/appen, dess servrar, innehållet eller e-post som skickas från eller på uppdrag av SEAtS Software är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av en konsuments tillämpliga lagstadgade rättigheter, så vissa eller alla av ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller för dig.

Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som du kan åsamkas ska SEAtS Softwares och dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i detta avtal och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som du faktiskt betalat för webbplatsen/appen.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska SEAtS Software eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, för förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för personskada, för förlust av integritet som uppstår ur eller på något sätt är relaterad till användning av eller oförmåga att använda webbplatsen/appen, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används med webbplatsen/appen, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i detta avtal), även om SEAtS Software eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om lösningen inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.

Severabilitet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar eller ogiltig, ska den bestämmelsen ändras och tolkas så att syftet med den bestämmelsen uppnås i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna ska fortsätta att gälla fullt ut och ha full effekt.

Detta Avtal, tillsammans med Integritetspolicyn och alla andra juridiska meddelanden som publiceras av SEAtS Software på Tjänsterna, ska utgöra hela avtalet mellan dig och SEAtS Software avseende Tjänsterna. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses ogiltig av en behörig domstol, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta Avtal, som ska förbli i full kraft och effekt. Inget avstående från något villkor i detta Avtal ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor, och SEAtS Softwares underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt detta Avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. DU OCH SEAtS Software ÄR ENIGA OM ATT ALLA ÅTGÄRDSGRUNDER SOM HÄNFÖR SIG TILL TJÄNSTERNA MÅSTE BEGYNNA INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ÅTGÄRDSGRUNDEN UPPSTÅR. I ANNAT FALL ÄR SÅDAN TALAN PERMANENT PRESKRIBERAD.

Undantag

Med undantag för vad som anges häri skall underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt detta avtal inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande när som helst därefter och inte heller skall avstående från en överträdelse utgöra avstående från någon efterföljande överträdelse.

Ingen underlåtenhet att utöva, och inget dröjsmål med att utöva, någon rättighet eller befogenhet enligt detta avtal från någondera partens sida skall fungera som ett avstående från den rättigheten eller befogenheten. Inte heller skall ett enstaka eller partiellt utövande av någon rättighet eller befogenhet enligt detta avtal utesluta ytterligare utövande av denna eller någon annan rättighet som beviljas här. I händelse av konflikt mellan detta avtal och tillämpliga köpvillkor eller andra villkor, ska villkoren i detta avtal gälla.

Ändringar av detta avtal

SEAtS Software förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta detta avtal när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att meddela detta minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring avgörs av oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår webbplats/app efter att eventuella ändringar trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren är du inte längre behörig att använda SEAtS Software.

Hela avtalet

Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och SEAtS Software avseende din användning av webbplatsen/appen och ersätter alla tidigare och samtidiga skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan dig och SEAtS Software.

Du kan vara föremål för ytterligare villkor som gäller när du använder eller köper andra SEAtS Softwares tjänster, som SEAtS Software kommer att tillhandahålla dig vid tidpunkten för sådan användning eller sådant köp.

Uppdateringar av våra villkor

Vi kan komma att ändra vår Tjänst och våra policyer, och vi kan behöva göra ändringar i dessa Villkor så att de på ett korrekt sätt återspeglar vår Tjänst och våra policyer. Om inte annat krävs enligt lag kommer vi att meddela dig (till exempel via vår tjänst) innan vi gör ändringar i dessa villkor och ge dig en möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. Om du sedan fortsätter att använda tjänsten kommer du att vara bunden av de uppdaterade villkoren. Om du inte vill godkänna dessa eller några uppdaterade Villkor kan du radera ditt konto.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen/appen och hela dess innehåll, egenskaper och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, displayer, bilder, video och ljud samt design, urval och arrangemang av dessa) ägs av SEAtS Software, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och skyddas av IE och internationell upphovsrätt, varumärke, patent, handelshemlighet och andra lagar om immateriella rättigheter eller äganderätt. Materialet får inte kopieras, modifieras, reproduceras, laddas ner eller distribueras på något sätt, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från SEAtS Software, om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor. All obehörig användning av materialet är förbjuden.

Avtal om skiljeförfarande

Detta avsnitt gäller för alla tvister UTOM ATT DET INTE INKLUDERAR EN Tvist som rör anspråk på skadestånd eller skälig gottgörelse avseende verkställandet eller giltigheten av dina eller SEAtS Softwares immateriella rättigheter. Termen "tvist" avser alla tvister, åtgärder eller andra kontroverser mellan dig och SEAtS Software angående tjänsterna eller detta avtal, oavsett om det gäller avtal, garanti, skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan rättslig eller skälig grund. "Tvist" kommer att ges den bredaste möjliga innebörd som är tillåten enligt lag.

Meddelande om tvist

I händelse av en tvist måste du eller SEAtS Software ge den andra parten ett meddelande om tvist, vilket är ett skriftligt uttalande som anger namn, adress och kontaktinformation för den part som ger det, de fakta som ger upphov till tvisten och den begärda lättnaden. Du måste skicka alla meddelanden om tvist via e-post till: support@seatssoftware.com SEAtS Software kommer att skicka alla meddelanden om tvist till dig via post till din adress om vi har den, eller annars till din e-postadress. Du och SEAtS Software ska försöka lösa eventuella tvister genom informell förhandling inom sextio (60) dagar från det datum då meddelandet om tvist skickades. Efter sextio (60) dagar kan du eller SEAtS Software inleda ett skiljeförfarande.

Bindande skiljeförfarande

Om du och SEAtS Software inte löser en tvist genom informell förhandling, kommer alla andra försök att lösa tvisten att genomföras uteslutande genom bindande skiljedom enligt beskrivningen i detta avsnitt. Du avstår från rätten att pröva (eller delta i som part eller gruppmedlem) alla tvister i domstol inför en domare eller jury. Tvisten ska avgöras genom bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Associations regler för kommersiell skiljedom. Vardera parten kan begära interimistiska eller preliminära förbudsförelägganden från en behörig domstol, om det är nödvändigt för att skydda partens rättigheter eller egendom i avvaktan på att skiljeförfarandet slutförs. Alla juridiska kostnader, bokföringskostnader och andra kostnader, avgifter och utgifter som åsamkas den vinnande parten ska bäras av den icke vinnande parten.

Inlämningar och integritet

Om du skickar in eller publicerar idéer, kreativa förslag, design, fotografier, information, annonser, data eller förslag, inklusive idéer för nya eller förbättrade produkter, tjänster, funktioner, tekniker eller kampanjer, godkänner du uttryckligen att sådana inlämningar automatiskt kommer att behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära och blir SEAtS Softwares exklusiva egendom utan någon ersättning eller kredit till dig överhuvudtaget. SEAtS Software och dess dotterbolag ska inte ha några skyldigheter med avseende på sådana inlämningar eller inlägg och kan använda idéerna i sådana inlämningar eller inlägg för alla ändamål i alla medier för evigt, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster som använder sådana idéer.

Kampanjer

SEAtS Software kan, från tid till annan, inkludera tävlingar, kampanjer, lotterier eller andra aktiviteter ("Kampanjer") som kräver att du skickar in material eller information om dig själv. Observera att alla Kampanjer kan styras av separata regler som kan innehålla vissa behörighetskrav, till exempel begränsningar avseende ålder och geografisk plats. Du är ansvarig för att läsa alla Kampanjregler för att avgöra om du är berättigad att delta eller inte. Om du deltar i en Kampanj samtycker du till att följa och följa alla Kampanjregler.

Ytterligare villkor kan gälla för köp av varor eller tjänster på eller via Tjänsterna, vilka villkor görs till en del av detta Avtal genom denna hänvisning.

Typografiska fel

Om en produkt och/eller tjänst anges till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av tryckfel, har vi rätt att neka eller annullera alla beställningar som gjorts för den produkt och/eller tjänst som anges till det felaktiga priset. Vi ska ha rätt att vägra eller avbryta en sådan beställning oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats eller inte. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, ska vi omedelbart utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto eller annat betalkonto på beloppet för avgiften.

Diverse

Om en behörig domstol av någon anledning finner att någon bestämmelse eller del av dessa Allmänna villkor inte kan verkställas, kommer återstoden av dessa Allmänna villkor att fortsätta att vara i full kraft och effekt. Varje avstående från någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor kommer endast att vara effektivt om det är skriftligt och undertecknat av en auktoriserad representant för SEAtS Software. SEAtS Software har rätt till föreläggande eller annan skälig åtgärd (utan skyldighet att ställa någon borgen eller säkerhet) i händelse av brott eller förväntat brott från din sida. SEAtS Software driver och kontrollerar SEAtS Software-tjänsten från sitt kontor i IE. Tjänsten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt SEAtS Software Service från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. Dessa Allmänna Villkor (som inkluderar och införlivar SEAtS Softwares Integritetspolicy) innehåller hela överenskommelsen, och ersätter alla tidigare överenskommelser, mellan dig och SEAtS Software avseende dess innehåll, och kan inte ändras eller modifieras av dig. Avsnittsrubrikerna som används i detta Avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att ges någon juridisk betydelse.

Friskrivningsklausul

SEAtS Software ansvarar inte för innehåll, kod eller annan oprecision.

SEAtS Software lämnar inga garantier.

SEAtS Software ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några särskilda, direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador eller några som helst skador, vare sig i en talan om avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrund, som uppstår ur eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att göra tillägg, borttagningar eller ändringar av innehållet i tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

SEAtS Software-tjänsten och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. SEAtS Software är en distributör och inte en utgivare av innehåll som tillhandahålls av tredje part; som sådan utövar SEAtS Software ingen redaktionell kontroll över sådant innehåll och ger ingen garanti eller representation avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för någon information, innehåll, tjänst eller vara som tillhandahålls genom eller nås via SEAtS Software-tjänsten. Utan att begränsa det föregående frånsäger sig SEAtS Software specifikt alla garantier och framställningar i allt innehåll som överförs på eller i samband med SEAtS Software Service eller på webbplatser som kan visas som länkar på SEAtS Software Service, eller i de produkter som tillhandahålls som en del av, eller på annat sätt i samband med, SEAtS Software Service, inklusive utan begränsning några garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Inga muntliga råd eller skriftlig information som ges av SEAtS Software eller något av dess dotterbolag, anställda, chefer, direktörer, agenter eller liknande kommer att skapa en garanti. Information om pris och tillgänglighet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Utan att begränsa det föregående garanterar SEAtS Software inte att SEAtS Software-tjänsten kommer att vara oavbruten, oavbruten, aktuell eller felfri.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Stäng meny