Hoppa till huvudinnehåll

Datadrivna strategier för ökad kvarstannande av studenter

I dagens dynamiska utbildningslandskap kämpar lärosätena med att få fler studenter att stanna kvar i skolan samtidigt som antalet inskrivna studenter ökar. Medan antalet internationella studenter har minskat i länder som Storbritannien, har andra länder som Australien sett en anmärkningsvärd ökning och nådde 703 245 internationella studenter i februari 2024.

Irlands högre utbildningsinstitutioner bevittnar också en topp i antalet internationella studenter, totalt 30 347. Trots denna tillväxt uppstår utmaningar som minskad personalkapacitet och förändrade inlärningsmetoder.

Olika faktorer påverkar genomströmningen av studenter, vilket understryker vikten av att utnyttja beprövad dataanalys för att fatta välgrundade beslut. Den här artikeln handlar om effekterna av evidensbaserade, datadrivna metoder och undersöker hur spårning av engagemang, instrumentpaneler och personlig handledning påverkar studenterna.

Varför det är viktigt med bättre studentretention

Att behålla studenterna är avgörande för lärosätenas framgångar och framtida inskrivningar. Det speglar lärosätets effektivitet och påverkar den finansiella stabiliteten och studenternas nöjdhet. Genom att erkänna dess betydelse kan lärosätena ta itu med utmaningar och skapa strategier för att öka engagemanget och motivationen.

Strategisk antagningshantering ger långsiktiga fördelar, inte bara omedelbara lösningar. En evidensbaserad strategi förbättrar möjligheten att behålla studenterna och vägleder framtida rekrytering, vilket påverkar studenternas val av lärosäte.

Genom att prioritera kvarhållande och strategiska initiativ skapas en miljö som effektivt attraherar och behåller studenter.

Engagemang Data Signaler 

Spårning av engagemang gör det möjligt för institutioner att få en djupare förståelse för hur studenter interagerar med olika akademiska resurser och stödsystem.

Med hjälp av analysverktyg för lärande kan lärosätena övervaka och analysera studenternas deltagande, närvaro och engagemang i klassaktiviteter, fritidsaktiviteter och akademiska rådgivningssessioner.

Detta datadrivna tillvägagångssätt gör det möjligt för institutioner att identifiera studenter som riskerar att inte engagera sig eller hoppa av skolan, vilket möjliggör snabb intervention och stöd.

Dashboards för engagemang för rådgivare

Instrumentpaneler för engagemang ger akademiska rådgivare omfattande insikter i studenternas akademiska framsteg, engagemangsnivåer och interaktionsmönster. Dessa verktyg konsoliderar data från flera källor, så att rådgivarna kan bedöma enskilda studenters behov på ett effektivt sätt.

Med hjälp av sådan information kan rådgivarna anpassa sin vägledning, identifiera förbättringsområden och rekommendera lämpliga åtgärder för att öka studenternas framgång.

Genom att ha tillgång till data i realtid kan rådgivarna proaktivt nå ut till studenter som har problem och erbjuda skräddarsytt stöd.

Datadrivna resultat för kvarhållande av studenter

Förbättrad personlig handledning

Dataanalys förbättrar de personliga handledningsprogrammen avsevärt genom att analysera studenternas akademiska prestationer, preferenser och engagemang. Detta gör det möjligt för institutioner att para ihop studenter med lämpliga handledare och skräddarsy sessioner därefter.

Med hjälp av sina insikter kan handledarna erbjuda riktade insatser, extra resurser och ta itu med individuella utmaningar. Detta personliga tillvägagångssätt skapar en stödjande miljö, förbättrar relationen mellan elev och lärare och ökar elevernas självförtroende och motivation.

Välinformerade val av akademisk rådgivning

Datadrivna insikter gör det också möjligt för akademiska rådgivare att ge mer effektiv vägledning. Tillgång till studenternas akademiska meriter, data om engagemang och identifierade förbättringsområden innebär att rådgivarna kan ge mer välgrundade råd.

Råd om allt från kursval, studiestrategier och engagemang i fritidsaktiviteter. Sådan personlig akademisk rådgivning hjälper studenterna att fatta välgrundade beslut i linje med sina intressen, styrkor och långsiktiga mål, vilket leder till ökad tillfredsställelse och bättre kvarstannande.

Akademiskt stöd

Slutsats

Att integrera dataanalys i handledning och rådgivning förändrar studenternas kvarstannande. Personal och studenter får evidensbaserad vägledning med verktyg som spårning av engagemang, instrumentpaneler och personlig handledning, vilket gör det möjligt för institutioner att tidigt upptäcka riskstudenter. Genom att utnyttja data främjas personligt, proaktivt studentstöd, vilket ökar kvarstannande, framgång och institutionell tillväxt.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att lära dig mer om hur SEAtS kan hjälpa dig att implementera mer effektiva studentinterventioner? Kontakta oss idag!

Stäng meny