Hoppa till huvudinnehåll

Ett av de hetaste diskussionsämnena under de senaste åren, särskilt inom utbildningssektorn, har varit hållbarhet. Diskussionen verkar, precis som de globala temperaturerna, bli hetare för varje år. Många universitet och utbildningsinstitutioner har redan påbörjat sin resa för att förbättra hållbarheten på campus. Enligt Times Higher Educations senaste Impact Rankings har dock nästan hälften av universiteten inte något nettonollmål.

Frågan står också i förgrunden för studenternas överväganden, eftersom 59 % av studenter na enligt nyligen genomförda undersökningar skulle vilja att deras institution var miljömässigt hållbar och över en fjärdedel skulle betala högre avgifter för att gå på ett universitet med ett bättre rykte när det gäller hållbarhet.

59 % av studenterna vill att deras institution ska vara miljömässigt hållbar.

Varför är hållbarhet hållbarhetssamtal ofta kretsa kring utbildnings utbildningsbranschen?

Utbildningsinstitutioner ses som bra platser för att åstadkomma positiv förändring i världen. De kan ofta vara nav för digital innovation och tillväxt. Enligt en färsk rapport om att uppnå nollutsläpp inom högre utbildning har de "förmågan att påverka omfattande förändringar genom utbildning, forskning och ledarskap".

Därför ses de som avgörande för att ta itu med den rådande klimatkrisen. Deras ansvar ligger inte bara i att driva sina egna förbättringar av campus hållbarhet och institutionell effektivitet, utan också att inspirera ett hållbart tankesätt bland de studenter och framtida ledare som de ansvarar för.

Nöjda studenter på ett hållbart campus med noll nettoutsläpp

En annan anledning till att hållbarhetsdiskussionen ofta fokuserar på utbildningssektorn är att driften av dessa institutioner kan vara mycket klimatbelastande. I Storbritannien står t.ex. utbildningsinstitutioner för 36% av alla totala utsläpp från offentliga byggnader.

Enligt forskning är 19 % av sektorns totala koldioxidutsläpp enbart relaterade till uppvärmning, strömförsörjning och byggande av fastigheter. Detta är innan man tar hänsyn till effekterna av indirekta utsläpp, t.ex. internationella studenters resor till dessa institutioner. Dessa siffror visar att lärosätena behöver minska utsläppen och förbättra resursutnyttjandet.

Vad behöver utbildningsinstitutioner, för att uppnå hållbarhet på campus?

Transformativt ledarskap  

Enligt experterna är det första avgörande elementet ett transformativt ledarskap. Institutionerna måste ha en struktur som stöder digital innovation, en hållbarhetsstrategi och ett nettonollmål. Denna ledarskapsstruktur måste spridas över hela institutionen för att få en verklig inverkan och möjliggöra förändring. Många initiativ rekommenderar att en särskild hållbarhetsansvarig och styrelse utses för att övervaka institutionens hållbarhetsbehov, strategi och mål.

Omvandling av infrastruktur

Ett annat viktigt krav för att uppnå en nollvision är att infrastrukturen förändras. Detta måste ske på flera nivåer. För det första måste byggnader och fysisk infrastruktur byggas eller anpassas för att skydda mot klimatförändringar.

Många institutioner har redan påbörjat omvandlingar för att göra sina miljöer motståndskraftiga mot allt vanligare klimatkatastrofer.

För det andra bör befintlig och ny infrastruktur anpassas för att minska utsläppen. Många utbildningsinstitutioner står inför en enorm utmaning när det gäller att hantera utsläpp från årtionden gamla system som används för att värma, kyla och driva byggnader. Institutionerna måste använda "mätning, data och ansvarsskyldighet" för att hitta källan till onödiga utsläpp och förbättra energieffektiviteten. Detta kan också bidra till att minska effekterna av stigande energikostnader.

Detta leder till det sista elementet i infrastrukturomvandlingen, nämligen omvandlingen av den digitala infrastrukturen. Att uppgradera den digitala infrastrukturen för att effektivt använda dataanalys, mäta energi- och koldioxidutgifter och hantera institutionella resurser kommer att spela en enorm roll för att uppnå campus hållbarhetsmål.

Investeringar  

Ett av de viktigaste kraven och största hindren för att institutioner ska kunna uppfylla sitt löfte om nettonoll är investeringar. Det är inte alltid lätt att investera i energieffektiviseringsprojekt, teknik för utrymmesanvändning och avancerade system för verksamhetsstyrning. Detta gäller särskilt för stora institutioner som ofta har samtidiga löften om att uppnå rättvis tillgång och institutionell excellens samt att producera banbrytande forskning.

Även om det är ett utmanande hinder kommer det att vara nästan omöjligt för någon institution att uppnå netto noll utan det. När många institutioner påbörjar eller fortsätter sin hållbarhetsresa på campus kommer betydande investeringar i digital innovation och institutionell effektivitet att vara oundvikliga. Men den här typen av transformativt engagemang för hållbarhet kommer inte bara att etablera institutioner som ledare inom framtidens utbildning utan kommer i slutändan att göra det möjligt för dem att skörda fördelar och kostnadsbesparingar i årtionden framöver.

När det gäller att säkra din plats i utbildningsbranschens framtid är hållbarhet inte en fråga om om, utan när.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan förbättra campus hållbarhet och institutionell effektivitet? Kolla in vår sida om SmartCampus-lösningar här.

 

Stäng meny