Hoppa till huvudinnehåll

I USA upplever många delstater en kris inom K-12-utbildningen. Den senaste NAEP-rapporten visar att elevernas läsförmåga har minskat mest på 30 år. Dessutom har resultaten i matematik sjunkit för första gången på flera år. De värst drabbade delstaterna är Ohio, Rhode Island och Iowa, där testresultaten har sjunkit med upp till 10 % för vissa årskullar.

Överlag har effekterna varit värre för missgynnade grupper som låginkomsttagare, svarta eller spansktalande elever och elever med funktionshinder. Ökade resultatklyftor i grundskolan syns också över hela världen, och nya NAPLAN-data visar att samma problem finns i Australien.

Den framväxande krisen visar på ett akut behov av ingripanden.

Problemet verkar vara kopplat till den växande oron kring kronisk frånvaro bland K-12-studenter. I vissa områden har den kroniska frånvaron stigit till nästan 30%. Elevernas närvaro spelar en viktig roll för att hjälpa eleverna att nå akademisk framgång. Dålig närvaro i skolan kan vara särskilt skadligt för unga elever eftersom det kan leda till en högre risk för att hoppa av skolan. Det finns belägg för att missgynnade elever ofta är de som drabbas värst av detta.

kronisk frånvaro i grundskolan

Vad kan göras?

Studenternas behov måste tillgodoses från fall till fall och institutionerna måste göra mer för att ge individuellt stöd, säger specialister. För att göra detta bör institutionerna investera mer i sina resurser för studenternas framgång. Innovativ teknik kan förbättra närvaron och studieresultaten genom att ge personalen de verktyg de behöver för att identifiera och ingripa när studenterna behöver stöd.

Några av de främsta innovativa metoderna som hjälper K-12-institutioner idag inkluderar

    • Analys av studentengagemang - Identifiera varningssignaler för bristande engagemang så snart de dyker upp.
    • Student case management-system - ger individuellt stöd och insatser för studenter genom ett centraliserat system. Med ärendehantering kan du lagra viktiga bakgrundsdata om studenten och hålla reda på kommunikationen. Du kan också boka in möten för välbefinnande eller akademiskt stöd och följa utvecklingen steg för steg.

Genom att använda en eller flera av dessa avancerade lösningar kan man förbättra elevernas närvaro och engagemang. Dessutom kommer detta att öka akademiska prestationer och förbättra kvarhållandet av studenter, särskilt för riskstudenter.

Mer information finns på vår sida med lösningar för K-12-institutioner.

Stäng meny