Scipeáil chuig an bpríomhábhar
cuardaigh

Coinneáil Mac Léinn sa Ghairmoideachas agus Printíseachtaí sa Ghnáthoideachas Nua a Bhainistiú.

Réamhrá do Bhainistíocht Gairmoideachais

Tá Bainistíocht Gairmoideachais agus Printíseachtaí éirithe níos casta sa ghnáthshaol nua. Is iad folláine an scoláire agus dul chun cinn an scoláire na príomhbhreithnithe i gcónaí. Ach tá uirlisí agus rialacha nua sa mheascán. Bíonn tionchar ag ranganna cianda, treoirlínte sláinte poiblí, scaradh sóisialta agus rianú teagmhálaithe.

Cibé an bhfuil printíseachtaí traidisiúnta nó nua-aimseartha á mbainistiú i dtimpeallacht chliniciúil, rialaithe nó oifige, bíonn tionchar ag na tosca seo go léir ar sheachadadh agus éifeachtúlacht an teagaisc agus na foghlama. Tá rátaí fágála ag ardú i go leor tíortha. Is fócas níos criticiúla de gach oideachasóir iad Folláine na Mac Léinn agus síneadh amach in am.

Sa phost seo déanfaimid machnamh ar riachtanais na Mac Léinn, na Ceannaireachta agus na bhfoirne Tacaíochta Teagaisc agus Tacaíochta Comhairleacha do Mhic Léinn araon.

Ag Déanamh Níos Mó le Níos Lú

Ciallaíonn saincheisteanna foirne, agus riar cásanna móra níos mó a dhéanamh le níos lú acmhainní. Gan na huirlisí cearta is féidir leis seo dul thar fóir leis na foirne is éifeachtaí.  D'fhéadfadh deiseanna luath-idirghabhála criticiúla níos caillte a bheith mar thoradh air sin. Ina dhiaidh sin, timthriall de chásanna breise coinneála mac léinn agus folláine mac léinn.

Conas aghaidh a thabhairt ar riachtanais na bpríomhpháirtithe leasmhara

Cad is gá do Cheannaireacht, Múinteoirí agus Comhairleoirí chun nascleanúint a dhéanamh ar an

 • Léargais sonraí inghníomhaithe ina mbosca isteach gach lá. Treoir maidir leis an mac léinn a dteastaíonn a gcabhair uathu. Cé leis na hidirghabhálacha criticiúla sin a dhéanamh sula mbeidh sé ródhéanach?
 • Feiceálacht áit an scoláire, tinreamh agus neamhláithreachtaí. Bíodh sé ar líne, sa rang nó san ionad oibre.
 • Uirlisí Bainistíochta Cásanna chun cásanna a oscailt agus a choinneáil, súil a choinneáil ar dhul chun cinn agus folláine an scoláire.
 • Uirlisí cumarsáide chun teagmháil a dhéanamh le mic léinn atá i mbaol agus atá ag streachailt agus b'fhéidir nach n-iarrfaidh siad cabhair.
 • Infheictheacht cohóirt mac léinn ar leith. Tá sé seo ríthábhachtach chun rochtain ar oideachas a bhaint amach agus chun cuspóirí rannpháirtíochta a leathnú.
 • Cloí le WTD, Sláinte agus Sábháilteacht, agus dlíthe fostaíochta eile.
 • An cumas stádas sláinte C19 a thaifeadadh, tuairiscí maidir le rianú teagmhálaithe a dhéanamh, agus comms mac léinn/foirne.

Teastaíonn uirlisí éasca le húsáid ó dhaltaí chun cabhrú leo

 • Coinnigh súil ar a ndul chun cinn. Féach ar a ngráid agus a scóir tascanna in aon áit amháin.
 • Téigh amach agus iarr cabhair. Oscail cás nó cuir ceist.
 • Taifead a n-uaireanta tinrimh. Féach an bhfuil siad ar an mbóthar ceart chun na huaireanta riachtanacha a chur i gcrích.
 • Féach amchlár cothrom le dáta de na gníomhaíochtaí go léir
 • Freastal ar an rang ar líne nó go pearsanta
 • Féindearbhú nó neamhláithreachtaí a iarraidh
 • Féach ar stádas a neamhláithreachtaí agus a gceaduithe
Samplaí gairmoideachais

Ról EdTech

Chuir an teicneolaíocht ar chumas an aistrithe go dtí an chianteagasc. Suíonn uirlisí ar nós Microsoft Teams for Education agus Zoom taobh le foghlaim sa seomra ranga.

Ach is féidir le EdTech ról i bhfad níos mó a imirt maidir le saincheisteanna a réiteach a bhíonn ag ceannaireacht, foireann agus mic léinn.

Áirítear leis sin;

 • Éasca le húsáid, apps soghluaiste slán agus bogearraí scamall chun tinreamh agus neamhláithreacht mac léinn a bhainistiú.
 • Uirlisí Amchláir Hibrideacha a thaispeánann gach imeacht teagaisc agus oibre in aon áit amháin.
 • Foláirimh luatha a spreagann anailísíocht foghlaimeora agus sonraí tinrimh. Cabhrú leis an bhfoireann mic léinn atá i mbaol a aithint agus teagmháil a dhéanamh leo.
 • Uirlisí agus dashboards bainistíochta cáis agus Bainistíochta Comhlíonta. Uirlisí a theastaíonn chun súil a choinneáil ar shaincheisteanna oscailte agus torthaí níos fearr a thiomáint.

Conclúid

Níos mó a dhéanamh le níos lú dúshlán oideachasóirí chun teacht ar bhealaí nua a úsáid edtech agus eolaíocht sonraí. Cuireann na bealaí nua seo am fíorluachmhar ar fáil don teagasc agus teagmháil a dhéanamh le daltaí a bhfuil cabhair de dhíth orthu.

Príomhthógálacha

 • Is féidir réitigh aipeanna scamall agus soghluaiste a chur ar bun chun an leas is fearr a bhaint as na sonraí atá i gcórais an choláiste cheana féin.
 • Is féidir le réitigh gabhála sonraí gabháil sonraí páipéir agus iontráil sonraí a uathoibriú.
 • Beidh comhairle luachmhar os comhair na mac léinn, agus an t-am teagaisc saor in aisce.
 • Is próiseas sonraíbhunaithe é Bainistiú Gairmoideachais, Oideachais agus Socrúcháin Oibre.
 • Beidh torthaí mac léinn níos fearr mar thoradh ar idirghabhálacha níos luaithe agus níos mó ama atá os comhair na mac léinn.

Trácht Amháin

Dún an Roghchlár